Služby

DAŇOVÁ EVIDENCE:

»   Evidence příjmů a výdajů
»   Evidence majetku a závazků
»   Vedení peněžního deníku
»   Zpracování přiznání k dani z příjmů, DPH, SILNIČNÍ DANI A JINÉ
»   Zpracování přehledů pro SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ:

»   KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
»   VEDENÍ VŠECH ZÁKONEM STANOVENÝCH ÚČETNÍCH KNIH A EVIDENCÍ
»   ZPRACOVÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ, DPH, SILNIČNÍ DANI A JINÉ
»   ÚČTOVÁNÍ V CIZÍCH MĚNÁCH, KURZOVÉ ROZDÍLY
»   ZPRACOVÁNÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

 

ZPRACOVÁNÍ MEZD:

»   KOMPLETNÍ VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ A PERSONÁLNÍ AGENDY
»   PŘIHLÁŠKY A ODHLÁŠKY ZAMĚSTNANCŮ
»   ZPRACOVÁNÍ MEZD ZAMĚSTNANCŮ
»   PŘÍPRAVA VÝPLATNÍCH PÁSEK PRO ZAMĚSTNANCE A MZDOVÝCH VÝPLATNÍCH LISTIN
»   ZPRACOVÁNÍ MĚSÍČNÍCH PŘEHLEDŮ PRO SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
»   ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ
»   VYPRACOVÁNÍ POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH PRO ZAMĚSTNANCE
»   VYHOTOVENÍ POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A MZDOVÝCH PŘÍJMECH PRO ZAMĚSTNANCE

 

”Každá lidská blbost se nakonec musí projevit v číslech.„ – Tomáš Baťa